POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Skoro tutaj trafiłeś oznacza to, że cenisz swoją prywatność. To dokładnie tak samo, jak my! Aktywnie działając w branży internetowej wiemy, jak ważna jest ochrona danych osobowych, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument (dalej zwany: „Polityką prywatności”), w którym znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies związanych z korzystaniem z serwisu internetowego www.dochodowafirma.net.  

Stosujemy najnowocześniejsze zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę danych osobowych, które nam przekazujesz. Gwarantujemy również, że przetwarzamy je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

Z tego względu, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy Cię, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

Mindsupporters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-389) przy ul. Lwowskiej 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649356, posiadającej NIP: 9542772086 oraz REGON: 366011709,

adres korespondencyjny: ul. Lwowska 38, 40-389 Katowice

e-mail: biuro@dochodowa.net

Twoje dane osobowe, które nam podajesz są przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcie i wykonanie umowy 

dane osobowe: imię, nazwisko, firma, NIP, adres korespondencyjny, adres e-mail, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

czas przechowywania danych: do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży

 1. prowadzenie Konta

dane osobowe: imię, nazwisko, firma, NIP, adres korespondencyjny, adres e-mail,

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

czas przechowywania danych: do momentu usunięcia konta

 1. formularz kontaktowy

dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu kontaktu z nami i udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie

czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 1. analiza statystyk, badanie ruchu na stronie internetowej sklepu 

dane osobowe: adres IP

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu statystyk i mierzeniu ruchu na stronie sklepu 

czas przechowywania danych: do 12 miesięcy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, firma, NIP

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

 1. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości

dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, firma, NIP

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości

czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy bądź świadczenia przez nas usług, w szczególności usług świadczonych drogą elektroniczną.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, analityczne, marketingowe, IT, kurierzy, operatorzy płatności oraz banki w zakresie realizacji płatności

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej

W celu korzystania z narzędzi Google i Facebooka, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google LLC oraz Meta Inc.

Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie certyfikacji „Tarcza Prywatności” a także stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

(link:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active),

Meta Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie certyfikacji „Tarcza Prywatności” w zakresie usługi Workplace oraz opcji reklamowych i narzędzi pomiarowych. Meta Platforms Ireland Limited przekazuje dane do Meta Inc. na podstawie Załącznika dotyczącego przekazywania Europejskich danych przez Facebooka, który uwzględnia standardowe nowe klauzule umowne, które weszły w życie w 2022 r. 

Więcej informacji znajdziesz tu: 

https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Pamiętaj, że Tarcza Prywatności nie jest już prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, a programem, który wyznacza pewne standardy ochrony danych osobowych dla podmiotów mających swoje serwery w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest formą certyfikacji, podmioty wpisane do Tarczy Prywatności, spełniają pewne standardy ochrony danych osobowych.

Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
 • prawo do odwołania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

W razie zgłoszenia któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. 

W razie potrzeby mamy prawo do wydłużenia terminu miesięcznego o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. 

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Nasz serwis internetowy, podobnie jak wszystkie inne strony, wykorzystuje pliki „cookies” (zwane dalej Cookies). Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) w związku z korzystaniem z serwisu internetowego, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu.

Pliki te umożliwiają identyfikację wykorzystywanego przez Ciebie oprogramowania i tym samym dostosowania serwisu indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies: 

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach: 

 • konfiguracji serwisu internetowego; 
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod poniższym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1;
 • określenia profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Ads, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Bezpieczeństwo 

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.